પુરુષ માંથી  બાપ બને છે.

પાછળ [Back]

 

આજે ઓછા વધતા અંશે બધા ક્ષેત્રમાં આજ પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે.

 

 

પુરુષ માંથી  બાપ બને છે

 

પત્ની જયારે પોતાની માં બનવાની

ખુશ ખબર આપે, અને તે ખબર  સાંભળીને આંખમાંથી ખુશીના

આશુ ટપ- ટપ પડે ત્યારે….માણસ……,

 

” પુરુષ  માંથી  બાપ બને છે

 

 

નર્સે જયારે વીટ ળાયેલું અમુક પાઉન્ડ નો જીવ જવાબદારીનું પ્રચંડ ભાર નું ભાન કરાવે ત્યારે…..,માણસ…..,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

રાત- અડધી રાતે પત્ની સાથે બાળક ના ડાયપર બદલવા જાગવું, અને  બચ્ચા ને કમરમાં તેડીને ફરાવતા  ચુપ કરે ત્યારે……….,માણસ……,

 

” પુરુષ  માંથી બાપ બને છે ”

 

 

મિત્રો સાથે સાંજે નાકે મેળાઓ અને પાર્ટીઓ જયારે નીરસ લાગે,

એજ પગલાં  જ્યારે ઘર  તરફ દોટ મુકે ત્યારે…….., માણસ……,

 

“પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

” અરે લાઈન કોણ લગાડે ” અને હંમેશ સિનેમાની ટીકીટ ચપટી વગાડીને બ્લેકમાં ખરેદી કરનાર,

એજ વ્યક્તી, બચ્ચાની શાળાના

ફોર્મ માટે વહેલી સવારથી કલાકો

ના કલાકો ઈમાનદારી થી ઉભો

રહેતો ત્યારે ……, માણસ….,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

જેને ઉંઘ માંથી સવારે ઉઠાડતા  ઘડિયાળ ના અલારામ કંટાળતા, એજ આજે નાજુક બબલુના હાથ

અથવા પગ ઉંઘ માં પોતાના શરીર

નીચે ના આવે માટે વારે ઘડીએ રાતે ઉઠીને જોઇને સાવધાની થી સુવે ત્યારે……,માણસ…,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

સાચા જીવનમાં એકજ ઝાપટ માં કોઈને બી ભોય ભેગો આળોટતો  કરનારો,

જયારે બચ્ચા સાથે ખોટી ફાઈટીંગ માં બચ્ચાની નાજુક ચપાટ ખાઈને

ભોયમાં આળોટવા માંડે ત્યારે……

માણસ……..,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

પોતે ભલે ઓછું-વધુ ભણ્યો હશે પણ, ઓફીસેથી આવીને છોકરા ને

” હોમ વર્ક બરાબર કરજે ”

કડકાઈ થી કહે ત્યારે….માણસ……,

 

” પુરુષ  માંથી બાપ બને છે ”

 

 

આપણીજ ગઈ કાલની મહેનતના જોર ઉપર આજ મોજ મજા કરનારો અચાનક છોકરાના આવતીકાલ માટે આજ કોમ્પ્રો કરવા લાગે ત્યારે……

માણસ……,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

ઓફિસમાં અનેકોના બોસ બનીને

હુકમ છોડવા વાળો, શાળા ના

POS માં વર્ગ શિક્ષક સામે ગભરુ બનીને, કાનમાં તેલ નાખ્યું  હોય તેમ પુરેપુરી INSTRUCTION

સાંભળે ત્યારે…..માણસ……,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

પોતાના પ્રમોસન કરતા પણ તે  શાળાની સાદી યુનિટ ટેસ્ટના રીઝલ્ટની વધારે કાળજી કરવા

લાગે ત્યારે……માણસ…….,

 

” પુરુષ માંથી  બાપ બને છે ”

 

 

પોતાના જન્મદિવસ ના ઉત્સાહ  કરતા,  છોકરાના બર્થડે પાર્ટી ની  તૈયારીમાં મગ્ન થાય ત્યારે…..

માણસ…….,

 

” પુરુષ માંથી બાપ બને છે ”

 

 

સતત ગાડી ઘોડા માં ફરનારો જયારે છોકરાના સાયકલની સીટ

પકડીને પાછળ ભાગે ત્યારે……

માણસ……,

 

” પુરુષ માંથી  બાપ બને છે ”

 

 

પોતે જોયેલી દુનિયા, અને ઘણી

કરેલી  ભૂલો છોકરાઓ ના કરે માટે તેમને પ્રીચિંગ કરવાની શરૂઆત કરે ત્યારે……માણસ…….,

 

” પુરુષ  માંથી  બાપ બને છે

 

 

છોકરાના કોલેજ ના પ્રવેશ  માટે  ગમ્મે ત્યાંથી રૂપિયા લાવી,

અથવા સારી ઓળખાણ કે સામે બે હાથ જોડે ત્યારે…….માણસ…….,

 

” પુરુષ  માંથી  બાપ બને છે

 

 

“તમારો સમય અલગ હતો,

હવે જમાનો બદલાય ગયો,

તમને કાઈ ખબર નહિ પડે, ”

” This is generation gap ”

આવું વાક્ય આપણે જ ક્યારેક બોલેલા સંવાદ આપણને જ સાંભળવા મળે ત્યારે આપણા બાપુજી ને યાદ કરી, હળવા થઈને

મનમાં ને મનમાં માફી માંગીયે ત્યારે…..માણસ……..,

 

” પુરુષ માંથી  બાપ બને છે ”

 

 

છોકરો પરદેશ જાશે, છોકરી લગ્ન

કરીને પારકે ઘરે જશે, તેની ખબર

છે, તો પણ તેમની માટે પોતેજ સતત પ્રયત્ન કરે ત્યારે….માણસ……,

 

” પુરુષ  માંથી બાપ બને છે ”

 

 

છોકરાવો ને મોટા કરતા- કરતા આપને ક્યારે વૃધ્ધ થઇ ગયા એ

પણ ધ્યાન માં નથી  આવતું,

અને જયારે ધ્યાન માં આવે ત્યારે તેનો કોઈ ઉપયોગ નથી હોતો ત્યારે……,માણસ…….,

 

” પુરુષ  માંથી  બાપ બને છે…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *