ગર્ભ સંસ્કાર (GARBHA SANSKAR)

 

ગર્ભ સંસ્કાર (Garbha sanskar)

ઉપર નું પુસ્તક વાંચો(Read Above book)

 

About

‘ગર્ભસંસ્કાર’ આપણા શાસ્ત્રોએ સૂચવેલા સોળ સંસ્કારોમાંના એક છે . જન્મ લેતા નવજાત જીવને જ્ઞાનવાન, પ્રજ્ઞાવાન, તેજસ્વી અને સુંદર જીવનની ભેટ આપવા માટે તમારી પાસે આનાથી મોટો સંસ્કારવારસો બીજો કયો હોય ?

માતાના ઉદરમાં જ બાળકને તંદુરસ્તી, હોશિયારી અને પ્રેમની પ્રથમ ભેટ.

 

GARBHA SANSKAR Audios

GARBHA SANSKAR Videos

GARBHA SANSKAR Images

GARBHA SANSKAR Cretivity

GARBHA SANSKAR Books

GARBHA SANSKAR Games

Garbh Sanskar – ગર્ભ સંસ્કાર F.B Page

 

Story for kids [બાળકો માટે વાર્તા]


 

 


વધુ વિગતો માટે સંપર્ક કરો [વોટ્સએપ] –  More details contact [Whatsapp] – 7802812019, digitaltown.info@gmail.com

 

One thought on “ગર્ભ સંસ્કાર (GARBHA SANSKAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *