સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, દાન [Siddharth Group Donation]

 પાછળ [BACK]

 

 

Click here for more details [अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें]

Donation From Radhe Krishna Coaching Center

Siddharth Group has collected a donation for Kerala Floods
Sr NoNameAmountTypeThanks To
Total Donation31,111/-
1Sea visitors Suwali-Junagam Jetti main road21,625/-CashAll Sea visitors
2Radhe Krishna Coaching Center3431/-CashAll Students
3Denishbhai M. Patel801/-CashThank you
4Pramodbhai Patel501/CashThank you
5Vihani H. Patel1111/-CashThank you
6Hasmukhbhai N. Patel1111/-CashThank you
7Jashuben H. Patel1111/-CashThank you
8Ketanbhai A. Patel551/-Paytm [20356121041]Thank you
9Denishbhai M. Patel251/-Paytm [20356843532]Thank you
10Name Not declared618/-CashThank you
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

 

DONATION SEND TO Jiyeja Manavseva Jivdaya Trust FROM SIDDHARTH GROUP [સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ તરફથી જીયેજા માનવસેવા જીવદયા ટ્રસ્ટને દાન મોકલી દેવાયું છે.]
ક્રમ
[SR NO]
નામ
[NAME]
રકમ
[AMOUNT]
પ્રકાર
[TYPE]
સ્થિતિ
[STATUS]
1સંદીપભાઈ ધનસુખભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2મયુરીકુમારી ચીમનભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3મનિષભાઈ જમુભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4જશુબેન હસમુખભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5ગુપ્ત દાન1196રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન1500/-
કુલ દાન મોકલ્યુ1500/-
જમા0/-
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ તરફથી એન. ડી. એફ. ને બીજા રાઉન્ડમાં દાન
Donated to NDF in the second round from Siddharth Group
ક્રમ
[SR NO]
નામ
[NAME]
રકમ
[AMOUNT]
પ્રકાર
[TYPE]
સ્થિતિ
[STATUS]
Last Date for Second round 26/1/2018
1જિગનીષાબેન હિરેનભાઈ પટેલ500રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2હાર્દિકભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ
250રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3 મનિષભાઈ જમુભાઈ પટેલ250રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4S.G નવરાત્રી તહેવાર આરતીની રકમ1250રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5હિરેનભાઈ જયંતીભાઈ પટેલ250પેટીએમપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન2500
કુલ દાન મોકલ્યુ2500
જમા0
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન પ્રાપ્ત ફંડની સ્થિતિ

The status of the online fund received
ક્રમ
[SR NO]
નામ
[NAME]
રકમ
[AMOUNT]
ક્યાં ઉપયોગ કર્યો [where used]પ્રકાર/Type
[Txn ID]
1ખુશ્બુબેન દલસુખભાઈ પટેલ101જલારામ જયંતિની ઉજવણી માટે-2017પેટીએમ / 16048678458
2ખુશ્બુબેન દલસુખભાઈ પટેલ151બાળદિવસની ઉજવણી માટે - 2017પેટીએમ / 16583964026
3હિરેનભાઈ જયંતીભાઈ પટેલ500NDF Donation and Makar Sankranti
celebration - 2018
પેટીએમ / 17440037009

 

પ્રાપ્ત દાન ની યાદી મકરસંક્રાંતિ – ઉત્તરાયણ – 2018 પર્વની ઉજવણી માટે
List of donated donations for celebrating the festival of Makar Sankranti - Uttaran - 2018
ક્રમ [Sr No]નામ [Name]રકમ [Amount]પ્રકાર [Type]વિશેષ નોંધ [Remarks]
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
1ભરતભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2રાજેશભાઇ દલપતભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3ડેનિશભાઈ મણીલાલભાઈ પટેલ201રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4પરિમલભાઈ હરીશભાઈ પટેલ
151રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5મહેશભાઈ હીરાભાઈ પટેલ
51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
6વિનોદભાઈ કરશનભાઈ પટેલ
501રોકડાપ્રાપ્ત થયા
7ચેતનભાઈ લક્ષમણભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
8ચીમનભાઈ રણછોડભાઇ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
9ચીમનભાઈ બાલુભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
10નરેશભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ
201રોકડાપ્રાપ્ત થયા
11ધર્મેશભાઈ અમરતભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
12દેવાભાઈ ગોપાળભાઇ આહીર
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
13ભરતભાઇ મણિલાલભાઈ પટેલ
201રોકડાપ્રાપ્ત થયા
14જગદીશભાઈ પ્રેમાભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
15ભવનભાઈ ગોવનભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
16કેયાનભાઈ મનીષભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
17વિજયભાઈ નાથુભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
18મહેકકુમારી મહેશભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
19કાંતિભાઈ શંકરભાઈ પટેલ501રોકડાપ્રાપ્ત થયા
20મિથુનભાઈ કાંતિભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
21રુહીકુમારી જયેશભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
22નવીનભાઈ નરોત્તમભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
23પરેશભાઈ નરોત્તમભાઈ પટેલ151રોકડાપ્રાપ્ત થયા
24રમણભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
25ધનસુખભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
26કાંતિભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
27ભરત ભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ 101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
28નીરવકુમાર હસમુખ ભાઈ પટેલ151રોકડાપ્રાપ્ત થયા
29શૈલેષભાઈ જીવણભાઈ પટેલ51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
30જેનિષકુમાર પ્રમોદભાઈ પટેલ 51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
31અશોકભાઈ મોતીરામભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
32પાર્થકુમાર હિતેશભાઈ પટેલ 51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
33હાર્દિકકુમાર કિશોરભાઈ પટેલ 51રોકડાપ્રાપ્ત થયા
34મેહુલભાઈ છબીલભાઈ પટેલ 101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
35એયાનકુમાર તેજસભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
36ધનસુખભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
37રમેશભાઈ હાસજીભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
38જગદીશભાઈ હાસજીભાઈ પટેલ101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
39હિરેનભાઈ જયંતીભાઈ પટેલ250પેટીએમપ્રાપ્ત થયા
40ઉમેશભાઈ દલપતભાઈ પટેલ200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન5088
કુલ ખર્ચxxx
જમાxxx

 

દલસુખભાઈ ગોવિંંદભાઇ પટેલ તરફથી રસોઇયા તરીકે અને વાસણની સેવા આપવામાં આવેલી છે.

List of donated donations for celebrating the festival of Makar Sankranti - Uttaran - 2018
ક્રમ [Sr No]નામ [Name]વસ્તુઓ [Items]જથ્થો [Quantity]સ્થિતિ
[STATUS]
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
1સંદીપભાઇ ધનશુખભાઈ પટેલરવો5 Kgપ્રાપ્ત થયુ
2રાજુભાઈ પટેલરવો5 Kgપ્રાપ્ત થયુ
3હિરલભાઈ સી પટેલગોળ9 Kgપ્રાપ્ત થયુ
4દલસુખભાઈ ગોવિંંદભાઇ પટેલકાચા કેળા2 Kgપ્રાપ્ત થયુ
5હિરેનભાઈ દલસુખભાઈ પટેલમરી -મસાલોબધા જપ્રાપ્ત થયુ
6ધર્મેન્દ્રભાઈ ચંપકભાઈ પટેલમરી- મસાલોબધા જપ્રાપ્ત થયુ
7મનીષભાઈ જમુભાઈ પટેલડીશ150 નંગપ્રાપ્ત થયુ
8કેતનભાઈ અશોકભાઈ પટેલલીલું લસણ2 કલાપ્રાપ્ત થયુ
9ચિંતનભાઈ નટવરભાઈ પટેલબટેટા3 Kgપ્રાપ્ત થયુ
10ચિંતનભાઈ નટવરભાઈ પટેલકોથમીર2 કલાપ્રાપ્ત થયુ

અન્ય લોકોને મદદ  – જેમીનકુમાર રાજેશભાઈ મૈસુરીયા
Help Others - Jeminkumar Rajeshbhai
ક્રમ
[SR NO]
નામ
[NAME]
રકમ
[AMOUNT]
પ્રકાર
[TYPE]
સ્થિતિ
[Status]
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
1હિરેનભાઈ દલસુખભાઈ પટેલ200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2હિરેનભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ
250રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3અંકિતભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ
500રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4ડેનિશભાઈ મણીલાલભાઈ પટેલ200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5મનિષભાઈ જમુભાઈ પટેલ200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
6ધર્મેન્દ્રભાઈ ચંપકભાઈ પટેલ
200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
7હાર્દિકભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ
250રોકડાપ્રાપ્ત થયા
8જશુબેન હસમુખભાઈ પટેલ
200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન2000/-
કુલ દાન મોકલ્યુ2000/-
જમા0/-

 


સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ તરફથી એન. ડી. એફ. ને પ્રથમ રાઉન્ડમાં દાન
Donated to NDF in the first round from Siddharth Group
ક્રમ
[SR NO]
નામ
[NAME]
રકમ
[AMOUNT]
પ્રકાર
[TYPE]
સ્થિતિ
[Status]
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
1ડેનિશભાઈ મણીલાલભાઈ પટેલ200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2મનિષભાઈ જમુભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3ચીમનભાઈ રણછોડભાઇ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4હીરલભાઈ છગનભાઇ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5હિરેનભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ250રોકડાપ્રાપ્ત થયા
6S.G નવરાત્રી તહેવાર આરતીની રકમ1750રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન2500
કુલ દાન મોકલ્યુ2500
જમા0

 


પ્રાપ્ત દાન ની યાદી 25 – ડિસેમ્બર- 2017 નાતાલ પર્વની ઉજવણી માટે
List of received donations 25 - December - 2017 for the celebration of the Christmas
ક્રમ
[SR NO]
નામ
[NAME]
રકમ
[AMOUNT]
પ્રકાર
[TYPE]
સ્થિતિ
[Status]
ફોટો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
1ડેનિશભાઈ મણીલાલભાઈ પટેલ500રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2કાજલબેન સમોસાવાળા450રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3સંદીપભાઈ ધનસુખભાઈ પટેલ100
રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4રાજેશભાઇ રમેશભાઈ પટેલ150રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5ચીમનભાઈ રણછોડભાઇ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
6કૌશિકભાઈ કાંતિલાલભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
7નરેશભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
8મનિષભાઈ જમુભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
9હિરેનભાઈ દલસુખભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
10ઉમેશભાઈ દલપતભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
11હિરેનભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
12દીપિકાબેન નટવરભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
13વિહાનિકુમારી હિરેનભાઈ પટેલ400રોકડાપ્રાપ્ત થયા
14મિતેશભાઈ શૈલેશભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
15કૃણાલભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ100રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન2700
કુલ ખર્ચ2500
જમા+200

 


પ્રાપ્ત દાન ની યાદી ૧૪ – નવેમ્બર- 2017 બાળદિવસની ઉજવણી માટે
List of received donations 14-November-2017 for celebrating children day
ક્રમ [Sr No]નામ [Name]રકમ [Amount]પ્રકાર [Type]વિશેષ નોંધ [Remarks]
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
1મનીષભાઈ જમુભાઈ પટેલ
501રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2હિરેનભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ
501રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3ખુશ્બૂબેન દલસુખભાઈ પટેલ
151
પેટીએમTxn ID 16583964026
4સંદીપભાઈ ધનસુખભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5વિરલભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ
101 રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન1355/-
કુલ ખર્ચ1355/-
જમા0/-

પ્રાપ્ત દાન ની યાદી જલારામ જયંતિની ઉજવણી માટે
List of donated to celebrate Jalaram Jayanti
ક્રમ [Sr No]નામ [Name]રકમ [Amount]પ્રકાર [Type]વિશેષ નોંધ [Remarks]
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો
1ખુશ્બુબેન દલસુખભાઈ પટેલ
101પેટીએમTxn ID 16048678458
2 ડેનિશભાઈ મણીલાલભાઈ પટેલ300રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3હિરેનભાઈ હસમુખભાઈ પટેલ
1111રોકડાપ્રાપ્ત થયા
4મનીષભાઈ જમુભાઈ પટેલ
401રોકડાપ્રાપ્ત થયા
5સંદીપભાઈ ધનસુખભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
6વિરલભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ
101રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન2115
કુલ ખર્ચ2500
જમા-385

પ્રાપ્ત દાન ની યાદી દિવાળી ની ઉજવણી માટે
List of donations received for diwali celebration
ક્રમ [Sr No]નામ [Name]રકમ [Amount]પ્રકાર [Type]સ્થિતિ
[STATUS]
નવા કપડાનું વિતરણ - 6 નંબર
1સંદીપ ધનસુખભાઈ પટેલ
300રોકડાપ્રાપ્ત થયા
2હિરેન હસમુખભાઈ પટેલ
400રોકડાપ્રાપ્ત થયા
3હિરેન હસમુખભાઈ પટેલ
100પેટીએમપ્રાપ્ત થયા
4ડેનિષ મણિલાલભાઈ પટેલ
200રોકડાપ્રાપ્ત થયા
કુલ પ્રાપ્ત દાન1000/-
કુલ ખર્ચ1400/-
જમા-400/-

 

 


 

દાન માટે પે ટી એમ નંબર [For donation Paytm number ]-7802812019 [ Siddharth group, સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ]