સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019

BACK

આગામી કાર્યક્રમ માટે અહીં ક્લિક કરો


 

જરૂરિયાત કરતાં વધારે હોય તે રકમ દાનમાં આપી દઈએ. તો ઘણો વધારે બદલો લોકોને થતા સંતોષથી મળી જશે. એટલું યાદ રાખીએ કે, મૃત્યુ બાદ આપણી  બેન્કમાંથી રકમ સ્વર્ગમાં ટ્રાન્સફર કરવાની કોઈ પદ્ધતિ નથી!  જો અને જ્યારે  એવી કોઈ પદ્ધતિ થાય તો અને  ત્યારે  દાન કરવાનું બંધ કરીએ !


 સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019

જુના કપડનું પેકીંગ 

 

દાન / ખર્ચ 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી - 2019 દાતાઓની યાદી

Sr NoNameAmountTypeRemarks
Balance202/-
1Milan Pankhaniya 501CashReceived
2Radhe Krishna Coaching Center, Mora1001Google PayReceived
3Secret donation [ગુપ્ત દાન]501Google PayReceived
4Ashish Patel1000Paytm - 22379813462Received
5Ketan A. Patel111Paytm - 22381599360Received
6Ankur J. Patel251TMW-10028913583Received
7Jemish Patel100Paytm - 22378521264Received
8Manoj Patel100Google payReceived
9Karan D. Patel101CashReceived
10Sunilbhai Talati , Junagam1001CashReceived
11Chetan C. Patel500CashReceived
12Siddharth Transport 1001CashPending
13Vihani H. Patel1111CashReceived
14Dhiren S. Patel300CashReceived
15Raju Patel800CashReceived
16Naresh V. Patel300CashReceived
17Sandip D. Patel250CashReceived
18Mayuri C. Patel250CashReceived
19Secret donation [ગુપ્ત દાન]1200CashReceived
20ખીચડી સામાન અને મસાલા-2765Cashખરીદી
21ગાઠીયા + ચેવરો-935Cashખરીદી
22બુંડી-1200Cashગુપ્ત દાન
23શાકભાજી-380Cashખરીદી
24પરિવહન-6000Cashખર્ચ 
25સોય દોળો-200Cashખરીદી
26ચોખા - 30kg-750Cashખરીદી
27VK Aqua0પીવાનું પાણીReceived
28Mitesh S. Patel0રીગન અને મટરReceived
29Kaishik K. Patel101CashReceived
30Viral C. Patel501CashReceived
31Ketan A. Patel300Paytm-22426473164Received
32Yatin N. Patel551CashReceived
33Hiren D. Patel200CashReceived
34Nirav H. Patel400CashReceived
દાન12,432/-
ખર્ચ 12,230/-

બધા દાતાઓનો આભાર

 

આહવા ડાંગ વિસ્તારમાં કપડાનું વિતરણ 

 


  

ચિકાર, પાતળી, ટેકપાડા અને કાળીબેલ જેવા ગામોમાં જુના કપડાનાં વિતરણમાં અમારી ખુબ મદદ કરી એ બદલ સુનિલસર અને એમના વિદ્યાર્થીનો સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ ખુબ ખુબ આભાર માને છે.


બાળકો માટે બુંડી, ગાઠીયા અને ખીચડીનુ ભોજન

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Siddharth Group , Junagam

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *